alt
alt
alt
alt
alt
11.05.2018

Zelená firma

Energie, kterou spotřebují naše počítače, server, telefony a další zařízení, pochází ze 100% z obnovitelných zdrojů. Snažíme se tak

přispět k ochraně a zachování udržitelného stavu přírody.